Подайте молба за инструктор

Обучението е моята страст

Винаги търсим квалифицирани лектори, които искат да споделят своя опит и знания със света. Работата и професионализма е вълнуващо сътрудничество с най-добрите професионалисти в индустрията, което води до представяне на съдържанието ви в най-добрата светлина.

Как да стана учител

Учителствуването е добра професия

Регистрирайте се да станете учител

Трябва да се за да попълните тази форма.

Ако си представял презентация или лекция пред колеги, лекция на конференция или просто смяташ, че можеш да обясняваш добре и хората да те разбират, вероятно вече разполагаш с необходимите качества.

Нуждаем се от хора, които искат да споделят и предадат личния си опит, умения и знания в сферата на киберсигурността.

Благодарим Ви за интереса и се надяваме, че много скоро ще създадем отношения.

Поздрави, E.H.U. Team
Като инструктор ще получите достъп до системата за управление на курсове, обучения, ресурси, лабораторини настройки и иновативни учебни средства.

E.H.U. предлага онлайн форуми, поддръжка, курсове за обучение на инструктори, освобождаване от такси за изпити по сертификати и регионални конференции и събития.
Организирайте самостоятелен семинар и станете преподавател.