Подайте молба за преподавател

Обучението е моята страст

Винаги търсим квалифицирани преподаватели, които искат да споделят своя опит и знания със света. Работата и професионализма е вълнуващо сътрудничество с най-добрите професионалисти в индустрията, което води до представяне на съдържанието ви в най-добрата светлина.

Как да стана учител

Учителствуването е добра професия

Моля, Влизам да изпрати вашата заявка!
Ако си представял презентация или лекция пред колеги, лекция на конференция или просто смяташ, че можеш да обясняваш добре и хората да те разбират, вероятно вече разполагаш с необходимите качества.

Нуждаем се от хора, които искат да споделят и предадат личния си опит, умения и знания в сферата на киберсигурността.

Благодарим Ви за интереса и се надяваме, че много скоро ще създадем отношения.

Поздрави, E.H.U. Team
Като инструктор ще получите достъп до системата за управление на курсове, обучения, ресурси, лабораторини настройки и иновативни учебни средства.

E.H.U. предлага онлайн форуми, поддръжка, курсове за обучение на инструктори, освобождаване от такси за изпити по сертификати и регионални конференции и събития.
Организирайте самостоятелен семинар и станете преподавател.