Показване на 1-11 от 11 резултати

Етично хакерство за Напреднали – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Обучението поставя курсистите в интерактивна среда, в която ще разберат как да сканират, тестват, атакуват и защитават собствените си системи. Богатата...

344
students
220.00 лв.
220.00 лв.

Хакване на система – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Всеки извършил престъпление, е за да постигне определена цел. По същия начин, един хакер може да има определени цели, които стоят...

0
student
35.00 лв.
35.00 лв.

Криптография – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Всеки има тайни и когато е необходимо ги прехвърля, като секретна информация от един човек на друг, това е много важно,...

7
students
35.00 лв.
35.00 лв.

Кражба на сесия – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Session Hijacking Attack Techniques 2015 Session Hijacking Concepts What is Session Hijacking? Why Session Hijacking is Successful? Session Hijacking Process Packet Analysis...

15
students
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на уебсървъри – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Webservers Webserver Market Shares Webserver Concepts Web Server Security Issue Why Web Servers Are Compromised Impact of  Webserver Attacks Open Source...

20
students
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на уеб приложения – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Web Applications Web Application Attack Report Variety of Hacking Actions Within Web App Attacks Pattern Web App Concepts Introduction to Web...

7
students
40.00 лв.
40.00 лв.

SQL инжекции – Онлайн

COURSE DESCRIPTION SQL Injection  SQL Injection Concepts What is SQL Injection? Why Bother about SQL Injection? How Web Applications Work? SQL Injection and Server-side...

25
students
35.00 лв.
35.00 лв.

Хакване на безжични мрежи – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Wireless Networks Are You Protected from Hackers on Public Wi-Fi? Wi-Fi Statistics Wireless Concepts Wireless Terminologies Wireless Networks Wi-Fi Networks at...

0
student
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на мобилни платформи – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Mobile Platforms  Mobile Platform Attack Vectors Vulnerable Areas in Mobile Business Environment OWASP Mobile Top 10 Risks Anatomy of a Mobile...

1
student
50.00 лв.
50.00 лв.

Избягване на IDS, Firewalls и Honeypots – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Evading IDS, Firewalls, and Honeypots IDS, Firewall and Honeypot Concepts Intrusion Detection Systems (IDS) and their Placement How IDS Works? Ways to...

7
students
35.00 лв.
35.00 лв.