Показване на 1-15 от 15 резултати

Етично хакерство за Начинаещи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Практически насочено, обучението ще ви научи как да боравите с най-актуалните хакерски инструменти използвани от самите хакери. Ще раберете как мислят...

595
students
160.00 лв.
160.00 лв.

Мрежова администрация за Начинаещи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Курсът е предвиден за хора от нулев до минимален опит в сферата на мрежовите технологии и компютърни системи. Курсистите ще имат...

282
students
150.00 лв.
150.00 лв.

Виртуализация и Kali Linux за Начинаещи – Онлайн

Курсът "Virtualisation and Kali Linux for Beginners" ще ви помогне да придобиете ключови знания за виртуализирането на операционни системи, инсталацията на GNU/Linux, неговата последваща...

69
students
80.00 лв.
80.00 лв.

Троянски коне, вируси и червеи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Модулът има за цел да разнищи из основи троянските коне, задните вратички, вирусите и червеите за да можете да разберете как...

33
students
50.00 лв.
50.00 лв.

Въведение в етичното хакерство – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Трябва да знаем, че нападателите проникват в системите поради различни причини и с различни цели. Ето защо е много важно да...

7
students
25.00 лв.
25.00 лв.

Облачни услуги – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Когато съхранявате вашите снимки онлайн, вместо на домашният си компютър или използвате уеб-базирана поща или сайт за социални контакти, използвате “cloud...

7
students
25.00 лв.
25.00 лв.

Сканиране на мрежи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Процесът на събиране на допълнителна информация за целта, която използва много сложни и агресивни техники за разузнаване се нарича сканиране. Идеята...

26
students
30.00 лв.
30.00 лв.

Отпечатъци и разузнаване – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Етично хакерство е юридическо хакерство, проведено, чрез тестове за проникване наречени пенетрейшън тестове, за да се направи оценка на сигурността на...

28
students
20.00 лв.
20.00 лв.

Енумериране – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА В енумерейшън фазата, хакера създава активни връзки към системата и извършва насочени заявки за да получи повече информация за целта. Нападателите...

46
students
25.00 лв.
25.00 лв.

Снифиране – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Най-честият начин за работа в мрежа на компютрите е чрез Ethernet. Компютъра свързан към локалната мрежа има два адреса. Един от...

0
student
35.00 лв.
35.00 лв.

Социално инженерство – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Информацията, съдържаща се в този модул излага на преглед социалното инженерство. Този модул посочва, заблудите и се застъпва за ефективните мерки...

50
students
30.00 лв.
30.00 лв.

Отказ от услуги – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Denial-of-Service DoS/DDoS Concepts DDoS Attack Trends What is a Denial of Service Attack? What Are Distributed Denial of Service Attacks? How Distributed...

25
students
30.00 лв.
30.00 лв.

Кражба на сесия – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Session Hijacking Attack Techniques 2015 Session Hijacking Concepts What is Session Hijacking? Why Session Hijacking is Successful? Session Hijacking Process Packet Analysis...

15
students
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на уеб приложения – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Web Applications Web Application Attack Report Variety of Hacking Actions Within Web App Attacks Pattern Web App Concepts Introduction to Web...

7
students
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на мобилни платформи – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Mobile Platforms  Mobile Platform Attack Vectors Vulnerable Areas in Mobile Business Environment OWASP Mobile Top 10 Risks Anatomy of a Mobile...

1
student
50.00 лв.
50.00 лв.