Показване на 1-25 от 25 резултати

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) v10

Обучен да мисли и действа като хакер, CEH е най-мощното професионално оръжие срещу заплахите за информационните системи на организацията. E.H.U. – Ethical Hacking University...

31
students
3,950.00 лв.
3,950.00 лв.

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) v10 Masterclass

Обучен да мисли и действа като хакер, CEH е най-мощното професионално оръжие срещу заплахите за информационните системи на организацията. E.H.U. – Ethical Hacking University...

17
students
4,679.00 лв.
4,679.00 лв.

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) v10 Practical

Обучен да мисли и действа като хакер, CEH е най-мощното професионално оръжие срещу заплахите за информационните системи на организацията. Certified Ethical Hacker (CEH v10...

8
students
975.00 лв.
975.00 лв.

Етично хакерство за Начинаещи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Практически насочено, обучението ще ви научи как да боравите с най-актуалните хакерски инструменти използвани от самите хакери. Ще раберете как мислят...

603
students
160.00 лв.
160.00 лв.

Етично хакерство за Напреднали – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Обучението поставя курсистите в интерактивна среда, в която ще разберат как да сканират, тестват, атакуват и защитават собствените си системи. Богатата...

346
students
220.00 лв.
220.00 лв.

Мрежова администрация за Начинаещи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Курсът е предвиден за хора от нулев до минимален опит в сферата на мрежовите технологии и компютърни системи. Курсистите ще имат...

284
students
150.00 лв.
150.00 лв.

Троянски коне, вируси и червеи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Модулът има за цел да разнищи из основи троянските коне, задните вратички, вирусите и червеите за да можете да разберете как...

33
students
50.00 лв.
50.00 лв.

Хакване на система – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Всеки извършил престъпление, е за да постигне определена цел. По същия начин, един хакер може да има определени цели, които стоят...

1
student
35.00 лв.
35.00 лв.

Въведение в етичното хакерство – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Трябва да знаем, че нападателите проникват в системите поради различни причини и с различни цели. Ето защо е много важно да...

7
students
25.00 лв.
25.00 лв.

Криптография – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Всеки има тайни и когато е необходимо ги прехвърля, като секретна информация от един човек на друг, това е много важно,...

7
students
35.00 лв.
35.00 лв.

Облачни услуги – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Когато съхранявате вашите снимки онлайн, вместо на домашният си компютър или използвате уеб-базирана поща или сайт за социални контакти, използвате “cloud...

7
students
25.00 лв.
25.00 лв.

Сканиране на мрежи – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Процесът на събиране на допълнителна информация за целта, която използва много сложни и агресивни техники за разузнаване се нарича сканиране. Идеята...

27
students
30.00 лв.
30.00 лв.

Отпечатъци и разузнаване – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Етично хакерство е юридическо хакерство, проведено, чрез тестове за проникване наречени пенетрейшън тестове, за да се направи оценка на сигурността на...

28
students
20.00 лв.
20.00 лв.

Енумериране – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА В енумерейшън фазата, хакера създава активни връзки към системата и извършва насочени заявки за да получи повече информация за целта. Нападателите...

46
students
25.00 лв.
25.00 лв.

Снифиране – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Най-честият начин за работа в мрежа на компютрите е чрез Ethernet. Компютъра свързан към локалната мрежа има два адреса. Един от...

0
student
35.00 лв.
35.00 лв.

Социално инженерство – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА Информацията, съдържаща се в този модул излага на преглед социалното инженерство. Този модул посочва, заблудите и се застъпва за ефективните мерки...

50
students
30.00 лв.
30.00 лв.

Отказ от услуги – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА В настоящия интернет свят, много атаки са пуснати и насочвани към организации в банковия сектор, както и ИТ услуги и ресурсни...

25
students
30.00 лв.
30.00 лв.

Кражба на сесия – Онлайн

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА По-лесно е да се промъкнете като истински потребител, вместо да се опитате да влезете в системата директно. Кражбата на сесия  работи,...

15
students
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на уебсървъри – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Webservers Webserver Market Shares Webserver Concepts Web Server Security Issue Why Web Servers Are Compromised Impact of  Webserver Attacks Open Source...

20
students
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на уеб приложения – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Web Applications Web Application Attack Report Variety of Hacking Actions Within Web App Attacks Pattern Web App Concepts Introduction to Web...

7
students
40.00 лв.
40.00 лв.

SQL инжекции – Онлайн

COURSE DESCRIPTION SQL Injection  SQL Injection Concepts What is SQL Injection? Why Bother about SQL Injection? How Web Applications Work? SQL Injection and Server-side...

25
students
35.00 лв.
35.00 лв.

Хакване на безжични мрежи – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Wireless Networks Are You Protected from Hackers on Public Wi-Fi? Wi-Fi Statistics Wireless Concepts Wireless Terminologies Wireless Networks Wi-Fi Networks at...

0
student
40.00 лв.
40.00 лв.

Хакване на мобилни платформи – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Hacking Mobile Platforms  Mobile Platform Attack Vectors Vulnerable Areas in Mobile Business Environment OWASP Mobile Top 10 Risks Anatomy of a Mobile...

1
student
50.00 лв.
50.00 лв.

Избягване на IDS, Firewalls и Honeypots – Онлайн

COURSE DESCRIPTION Evading IDS, Firewalls, and Honeypots IDS, Firewall and Honeypot Concepts Intrusion Detection Systems (IDS) and their Placement How IDS Works? Ways to...

7
students
35.00 лв.
35.00 лв.