Назад

Учебен график на присъствените-онлайн обучения

ВАЖНО!
Поради COVID обстановката всички обучения се провеждат онлайн. След като бъде записан за желаното обучение, всеки курсист получава достъп до учебните материали и започва да управлява самостоятелно обучителния процес. В края на всяко едно обучение има опция за провеждане на изпит. Издържалите с над 70% получават автоматично генериран сертификат от системата.

[wpdatatable id=22]

[wpdatatable id=24]

[wpdatatable id=26]

[wpdatatable id=23]

[wpdatatable id=27]

Легенда:

EHB – Ethical Hacking for Beginners
EHA – Ethical Hacking for Advanced
EHE – Ethical Hacking for Experts
CEH – Certified Ethical Hacker
ECSA – EC Council Security Analyst
LPT – Licensed Penetration Tester

 

У – Упражнения
Л – Лекции
И – Изпит
СИ – CEH Изпит
СПИ – CEH Practical Изпит
П – Почивен ден
Прод. – Продължава в графата за посочения месец и на посочената дата